Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

VERKENNING…

Toont u interesse in onze activiteiten en neemt u contact met ons op, dan kan er een vrijblijvend gesprek plaatsvinden. We overlopen summier de mogelijkheden van de tuin, praten over uw wensen, ideeën en visie, polsen naar verborgen tuinwensen, bestuderen de architectuur en de inplanting van de woning. De bebouwing rond het perceel, de leefgewoonten, smaken en voorkeuren van de opdrachtgever worden geanalyseerd en het voorziene budget besproken. Posten die invloed hebben op de kostenraming zijn o.m. de soortkeuze en grootte van beplantingen, de kwaliteit en de hoeveelheid van bestratingen, de complexiteit van de studie en de stijl van het tuinontwerp.

 

INVENTARISATIE…

Na de introductie verkennen we, tijdens de opmeting van het perceel, de aanwezige ecologische factoren (ligging van de tuin, windrichting, bezonning, bodem, waterhuishouding…). Inrichtingen die u wenst te behouden, zoals een tuinberging, een mooie boom, een plant met een speciale herinnering, vijver, zwembad en bestaande verhardingen worden geïnventariseerd en opgetekend. Indien mogelijk bezorgt u ons een uittreksel van het kadaster of een inplantingsplan van de woning met de exacte afmetingen van ramen en deuren en het perceel.

 

VAN SCHETS- TOT DEFINITIEF ONTWERP…

Met al deze gegevens gaan wij aan de slag en komen we tot een eerste schetsontwerp, met bijhorende prijsraming. Deze schets wordt toegelicht en besproken, waarbij u wijzigingen of aanvullingen inbrengt: zowel de vorm als de kostenraming kunnen naar believen worden aangepast aan de persoonlijke smaak en haalbaarheid. Met uw suggesties en gespecifieerde wensen bedenken wij vervolgens een meer gedetailleerd schetsontwerp of starten we met het definitieve ontwerpplan. Dit, indien u wenst, aangevuld met een beplantingsplan, verhardingsplan, doorsneden, nivelleringsplan, technische detailplannen, een onderhoudsschema voor de beplanting… Om de verhoudingen, vormen en sfeer van uw toekomstige tuin te kunnen visualiseren is een driedimensionale voorstelling ook niet langer een overbodige luxe.

 

TUINONTWERP IN UITVOERING…

U hebt uiteraard de vrije keuze over wie u de aanleg toevertrouwt. Wij kunnen ons toeleggen op de volledige verwezenlijking van het tuinontwerp, maar het is evengoed mogelijk dat u (deels) de handen zelf uit de mouwen steekt, de tuin gefaseerd laat aanleggen of derden inschakelt. In dat geval kan u evenzo bij ons terecht voor technische raadgevingen, opvolging van de lopende werken of de levering van bouwmaterialen en beplantingen tegen uiterst voordelige prijzen. Indien de realisatie van het ontwerp in ons beheer wordt uitgevoerd, zijn de ontwerp- en studiekosten recupereerbaar.


Hebt u verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren.